Donorbarn


SPØRGSMÅL

Hej Per

Jeg har nogle spørgsmål til dig, som jeg håber du kan hjælpe mig med.

Jeg så en udsendelse i fjernsynet for et par dage siden om en familie, hvis barn lider af en uhelbredlig og en dødelig sygdom og at barnet evt. kunne reddes ved hjælp af en lillebror eller søster, som er egnet.

Så vidt jeg har forstået det, så kan det foregå på denne måde, at man finder nogle begrugtede æg som er egnet og derefter giver moderen kunstig befrugtning.

Jeg har hørt, at chancen for, at det vil lykkes at helbrede disse børn vha. denne metode kun er 20 %, men 20 % er jo ikke et lille tal og da bedre end ingenting!

Jeg mener, at hvis det skal foregå på den måde, at moderens skal få en abort, hvis lillebroderen eller søsteren viser sig ikke at være egnet, så mener jeg, at det er ret grotesk!

MEN, hvis man vælger at føde barnet uanset om barnet kan bruges til at helbrede det syge barn eller ej, så synes jeg, at det er forsøget og besværet værd at prøve på at helbrede patienten på denne måde, altså vha. en lillebror/søster.

Hvad mener du om det?

Robert


SVAR

Hej Robert

Enhver begrundelse for at få et barn er jo i bund og grund egoistisk - vi kan jo ikke spørge barnet, om det vil komme til verden. Børn er forældrenes behov. Og jeg synes ikke, at det er op til mig at vurdere om det ene behov er lige så godt som det andet - altså om ønsket om at f.eks. redde storebror er bedre eller dårligere end ønsket om f.eks. en arving til ens formue.

Metoden, som jeg forstår den, er at en række æg kunstigt befrugtes, og at det æg, der har samme vævstype som storebroren, sættes op i morens livmoder. Resten af de befrugtede æg kasseres - og det finder nogen bl.a. uetisk. Jeg synes ikke, at det adskiller fra, at mange befrugtede æg i forvejen går til grunde p.g.a. tidlige aborter, spiral, fortrydelsespiller, genetiske fejl osv. Når det udvalgte barn er født, tages der stamceller fra navlesnoren, som så kan anvendes af den syge søskende.

Så umiddelbart har jeg ikke de store anfægtelser og synes det ene og alene må bero på forældrenes overvejelser - hvilke motiver de har til at få endnu et barn.

Du skal være velkommen til at skrive igen.

Med venlig hilsen

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG


PSYKE & SEX


PSYKE & SEX

Printervenlig side

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: abort, provokeret, spontan, foster, forstre, donorbarn, Donorbørn, donorfoster, donor
Senest opdateret 20. november 2020