Sport - Ekstremsport


Hej Per!

JEG HAR SKREVET TIL DIG FØR OMKRING EKSTREMSPORT.

DU ANBEFALEDE EN BOG: " URO " AF SKÅRDERUD.

DET ER EN INTERRESANT BOG, MEN DEN HAR IKKE DET, JEG SKAL BRUGE TIL MIN OPGAVE DESVÆRRE.

MÅSKE DU KUNNE SÆTTE ET PAR TEORIER OP OMKRING, HVORFOR NOGLE MENNESKER SØGER UD I EKSTREMER OG REAKTIONER I FORB. MED UDFØRELSE AF DISSE.

DET ER MEGET, JEG BEDER OM, MEN MÅSKE DU KUNNE GØRE DET KORT, DA DET ER EN RET STOR TJENESTE.

MED MANGE HILSENER

RICKO.Hej Ricko

Jeg håber Henriks udmærkede selvoplevede kommentar herunder om adrenalin- og endorfin-kicks kan hjælpe dig lidt. Der er selvfølgeligt flere forklaringer og alle kender man slet ikke. (Ekstremsport er iøvrigt ikke et område, der har interesseret mig synderligt.)

Du skal sikkert osse undersøge lidt omkring begreber som narcissisme og kontrafobi.

De diagnostiske kriterier for narcissistisk personlighedsforstyrrelse, således som de fremgår af den amerikanske Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3. rev. udg. 1987 (DSM-Ill-R). Oversat af Peter Thielst.

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Efter udtalt mønster af grandiositet (i fantasi eller adfærd), manglende empati og overfølsomhed overfor andres vurderinger; begynder i tidlig voksenalder og optræder i flere sammenhænge. Indikeres af mindst 5 af følgende:

1. reagerer med raseri, skam eller ydmygelse (selvom det ikke bliver udtrykt) på kritik

2. udnyttede i forhold til andre: bruger andre for at nå sine egne mål

3. har en grandios følelse af egen betydning, f.eks. ved at overdrive sine præstationer og evner, forventer at blive betragtet som noget særligt, uden af have gjort sig fortjent hertil

4. mener at hans / hendes problemer er enestående og kun kan forstås af andre ekstraordinære personer

5. stærkt optaget af fantasier om ubegrænset succes, magt, intelligens, skønhed eller perfekt kærlighed

6. har en følelse af at være noget særligt; ubegrundet forventning om en særlig favorabel behandling, f.eks. antager han / hun ikke at behøve at stå i kø som andre

7. kræver konstant opmærksomhed og beundring, bliver f.eks. ved med at fiske efter komplimenter

8. mangel på empati: manglende evne til at indse og opleve hvordan andre føler, f.eks. irritation og overraskelse når en ven er alvorlig syg, aflyser en aftale

9. stærkt optaget af følelser af misundelse

(Optrykt efter Peter Thielst: Narkissos og Ekko. Narcissisme og narcissismeteori, Hans Reitzels Forlag 1989.) Hentet fra James F. Masterson: Det truede selv - Bordeline og narcissisme - personlighedsforstyrelser i det moderne samfund, Hans Reitzels Forlag 1990 - som du kan finde på biblioteket.

Ebbe Scheel Krüger har skrevet en masse om Nacissisme ud fra et foredrag af James Masterson om narcissisme

Alexander Lowen: Narcissisme og terapi, Borgen 1984 skriver om Narcissisme:
Narcissisme er betegnelsen på en både psykologisk og kulturel tilstand. På det individuelle plan er der tale om en karakterforstyrrelse, der kendetegnes af en overdreven investering i personens image (dvs. selvbillede eller facade; oa.) på bekostning af selvet. Narcissister er mere optaget af de-res fremtræden end af deres følelser. De benægter ligefrem følelser, som strider imod det billede, de tilstræber. Da de handler uden følelser, bliver de nemt forførende og manipulerende, idet de stræber efter at opnå magt og kontrol.
De er egoister, fordi de fokuserer på deres egne interesser, men savner selvets ægte værdier - nemlig selv-udtryk, selvstændighed, værdighed og integrite. Narcissister mangler en selv-følelse (eng. sense of selv), der er baseret på kroppens følelser. Uden en stærk selv-følelse oplever de livet som tomt og meningsløst. Dette er en trøstesløs tilstand.
På det kulturelle plan viser narcissismen sig som et tab af menneskelige værdier - i et manglende engagement i miljøet, i livskvaliteten og i ens medmennesker. Et samfund, der ofrer det naturlige miljø på pengenes og magtens alter, afslører samtidig sin ligegyldighed over for menneskelige behov. De materielle goder bliver målestok for fremskridt i tilværelsen, og mænd kæmper mod kvinder, arbejdere mod arbejdsgivere og individ mod samfund. Når velstand sættes højere end visdom, når berømmelse beundres mere end menneskelig værdighed, når succes bliver vigtigere end selvrespekt, overvurderer også kulturen »billedet« og må derfor betegnes som narcissistisk.

Der findes en masse engelsk og fransk stof på nettet om narcissisme - søg under narcissism.

Kontrafobi betyder at gå mod angsten - at man er så angst at man nægter at mærke angsten. (Kan osse betyde angst for at gå imod.)

Måske skulle du osse undersøge de forskellige sider for ekstremsport der findes på nettet.

Du skal være velkommen til at skrive igen.

Med venlig hilsen

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

PSYKE & SEX
Ekstremsport m.m.

Før i tiden havde vi jagten, kampen og den daglige overlevelse til at give os lidt spænding i tilværelsen. Sekunderne før vi kastede spydet efter byttet, og resultatet var afgørende for vores kommende tids velbefindende, ja måske overlevelse, var det af aller højeste betydning af vi ydedet vores bedste. Naturen er nu en gang så praktisk indrettet af den hjælper os til præcis at yde vores bedste i sådanne situationer. Dette lagde grunden for adrenalin junkier.

I dag ved vi, at kroppen i ekstrem situationer producere/ frigivere hormonet adrenalin i store mængder! Man føler sig høj, euforisk og kan i disse tilstande se livet med helt andre øjne. Denne tilstand er nok ikke fysisk vanedannende, men man løber hurtigt ind i en mental afhængighed af tilstanden. Personligt kender jeg afhængigheden fra vindsurfing. En af mine store lidenskaber. Hvis det rigtigt stormer, vinden har den rigtige retning og bølgerne og himlen står i et, ja så sværger jeg på, at min krop begynder at skælve.

Adrenalins påvirkning på krop og sjæl er yderste interessant, men langt fra det mest interessante kroppen har at byde på.

Forskere har kendt til adrenalin og dets påvirkning i årtier og jeg skriver næppe noget du ikke vidste i forvejen.

Hvad forskere først fornylig er begyndt at forske i er hormonet endorfin. Kroppens eget morfin el. opium, hvor adrenalin nærmest svare til en billig omgang speed.

De to forskellige hormoner bliver dog ofte frigivet samtidigt, så både forskere og "oplevere" har blandet begreberne lidt sammen.

Første gang man støtte på fænomenet var da man undersøgte hormonerne ved maratonsløbernes fænomen "RunnersHigh". Fænomenet optræder efter at adrenalinkicket har varet et stykke tid, så bekriver løberne en følelse af ro, af velvære, klarhed og svæven på en sky.

Hormonalt set foregår det på den måde, at kroppen til at starte med frigiver hovedsagligt adrenalin som så gradvist bliver afløst af hormonet endorfin.

Dette er dog en meget opslidende metode for at få personlige erfaringer med de mere guddommelige gaver vores krop tilsyneladene har at tilbyde. Men forklare da i mange henseender løbers afhængighed.

Dette føre os så over til den nyeste forskning på området. Forsker på Århus kommunehospital målte nærmest ved tilfælde den hormonale endorfinbalance på en Zenbuddistisk Munk og fik her en overraskelse af de store. Hans endorfin niveau var skyhøjt, og der var ikke spor af adrenalin, som jo egentligt ikke er særligt sundt for kroppen. Det er min personlige og også mange forskeres oplevelse af kroppen frigiver de forskellige lykke hormoner under meditation samt under særlige åndedrætsøvelser. Dette enda i koncentrationer der er langt højere end hvad maratonløbere oplever. Jeg skriver endvidere bevidst "de forskellige hormoner" idet jeg er overbevidst om at forskere langt fra er kommet til bunds i denne sammenhæng. Jeg tror vi i de kommende år vil støder på mange nye navne og begreber. Forskernes forsøg på at forklare hvad menneskeracen har kendt til i tusindvis af år.

AT LIVET I SIG SELV BARE SPARKER RØV SÅ DET VIL NOGET.

Håber du har fået en smule inspiration til din opgave!!!

Hilsen Henrik
Jeg mener at den stigende interesse for ekstremsport skal ses som en flytning af en maskulin energi, som tidligere blev udlevet i arbejdslivet men grundet de nye ledelsespricipper ikke har plads til den maskuline urkraft men snarere kræver feminine egenskaber. Læs Geert Hofstede's bog: Kulturer og Organisationer.

Jan H

Ebbe Scheel Krüger om Nacissisme ud fra et foredrag af James Masterson om narcissisme

Hans Søndergaard & Kim Frandsen: Ekstremsport og den menneskelige fysiologi

Printervenlig side

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: sport, sports, extremsport, exstremsports, extrem, extreme,
Senest opdateret 13. februar 2021