Rygning
BARNLØSHED: Hos 500 af de 3000 par, der hvert år oplever ufrivillig barnløshed er rygning årsagen. (11. juni 1999)RYNKER: Storrygende kvinder får flere rynker i ansigtet end ikke-rygere. Flere private klinikker der kan glatte rynkerne ud, kræver, at kvinder holder op med at ryge, for ellers vil sårene ikke heles ordentligt. (14. juni 1999)Sakset fra Netdoktor.dk (11. oktober 2000)

RYGNING:
Konklusionerne i en ny ph.d.-afhandling om rygning peger på, at grunden til, at rygere har svært ved at stoppe, også har rod i psykologisk betingede faktorer. Tobakken har en psykologisk betydning på den måde, at den giver den rygende en pause i hverdagen. Læge på Institut for Almen Medicin på Københavns Universitet, Charlotte Tulinius, der står bag undersøgelsen, siger:" Mange børnefamilier lever et hektisk liv, hvor forældrene ofte kan dagens skema på minuttal. Cigaretterne giver dem en mulighed for at overskue resten af dagen og markerer afslutningen og starten på rækken af opgaver. Cigaretterne hjælper dem til at strukturere en presset hverdag og giver dem et lille vakuum - en indre tid - hvor de kan holde fri". Charlotte Tulinius opfordrer lægerne til sammen med patienten at finde ud af, hvilken betydning den enkelte cigaret har i situationen, og hvordan rygning hænger sammen med det arbejdsliv og sociale liv, rygeren fører.
Kilde: Radioavisen. H. H. Heiderman. Berlingske Tidende, 1. sektion, 9Sakset fra Netdoktor.dk (19. april 2002)

FÆDRENES RYGNING HAR BETYDNING FOR BARNETS KØN

Fædre, der ryger, har en mindre chance for at få drenge. Det viser en ny banebrydende japansk/dansk undersøgelse. Hvis faderen ryger mere end 20 cigaretter om dagen i tre måneder, før graviditeten indtræder, er chancen for at få en dreng reduceret til 82 for hver 100 piger. Hvis forældrene ikke røg, ville der blive født 121 drenge for hver 100 piger. Drengebørn er fra naturens hånd skrøbeligere, derfor bliver der født flere drenge end piger. De sidste 10 år har kønsfordelingen dog ændret sig over hele verden, således at der bliver født færre drenge. Forskerne har endnu ikke noget bud på, hvorfor rygningen påvirker barnets køn. Meget tyder dog på, at det kan hænge sammen med, at drengefostre og sædceller, der bærer det mandlige Y-kromosom, er mere følsomme over for rygning end pigefostre og X-sædceller. En hypotese går på, at det kan skyldes kemiske stoffer i cigaretterne. Bag undersøgelsen står professor Anne Byskov og dr.med. Claus Yding Andersen i samarbejde med dr.med. Misao Fukuda fra Japan.

Radioavisen. A. Hagerup, Berlingske Tidende, 1. sektion, forsidenskriver 29. august 2002:

BØRN NIKOTINAFHÆNGIGE EFTER FÅ CIGARETTER

Børn og helt unge bliver afhængige af tobak efter langt færre cigaretter, end man hidtil har troet. Den gængse antagelse har været, at børnene ikke blev afhængige, før de var oppe på mindst at ryge 10 cigaretter dagligt.Sakset fra Netdoktor.dk (15. oktober 2002)

UNGE KVINDELIGE RYGERE FÅR ØGET RISIKO FOR BRYSTKRÆFT

Kvinders risiko for brystkræft øges markant, hvis de begynder at ryge i en tidlig alder. En undersøgelse fra Canada viser, at en kvinde, der begynder at ryge inden for fem år efter sin første menstruation, øger sin risiko for at få brystkræft med 70 procent. Forskerne mener, den øgede modtagelighed for sygdommen skyldes, at unge pigers brystvæv er mere følsomt, mens det udvikler sig i de unge år. "Resultatet er særlig skræmmende, fordi vi ved, at brystkræft først viser sig mange, mange år efter. Og i takt med, at der er blevet flere og flere kvinder, som storryger, ser det ikke godt ud for de danske kvinder i fremtiden", siger overlæge Inge Haunstrup Clemmensen fra Kræftens Bekæmpelse til avisen Urban. Hver tiende danske kvinde får konstateret brystkræft, og hvert år dør 1.500 af sygdommen. Antallet af brystkræfttilfælde er steget med omkring 50 procent de sidste 25 år. Det får Kræftens Bekæmpelse til at efterlyse mere forskning i sammenhængen mellem rygning og brystkræft. ... Alle kvinder opfordres til selv at undersøge deres bryster en gang om måneden. (J. Bundgaard, Urban, 6. Radioavisen. L. Rand, B.T., 1. sektion, 25)

Link: Kræftens bekæmpelseSakset fra Netdoktor.dk (14. november 2003)

KVINDELIGE RYGERE HAR STØRRE RISIKO FOR LUNGEKRÆFT

Kvindelige rygere har større sandsynlighed for at udvikle lungekræft end mænd, viser nye undersøgelser. Ny forskning har vist biologiske forskelle hos mandlige og kvindelige rygere. "Der er ikke tale om en særlig type kvindelig lungekræft, men det ser ud som om, at kvinder rent genetisk er dårligere til at reparere de skader, røgen forårsager på deres arvemateriale end mænd", siger Helle Pappot fra Onkologisk Klinik på Rigshospitalet. Light- og Filtercigaretter er dog skyld i en bestemt lungekræfttype, og disse Cigarettyper er særlig populære hos kvinderne. En anden negativ side ved sygdommen er, at lungekræftpatienter ofte føler en stor skyld for deres sygdom og det bliver ikke taklet fra hospitalernes side, mener læge Marlene Fisher fra Rigshospitalet. Lungekræftpatienter møder ikke den samme sympati fra omverdenen, da deres sygdom kan siges af være selvforskyldt. Men stadig flere sygdomme viser sig at være selvforskyldt, for eksempel hjerte-kar-sygdomme, siger hun.

A. Hagerup, Berlingske Tidende, 1. sektion, 4. J. Grund, Jyllands-Posten, 1. sektion, 4. Netdoktor.dk,POTENSEN RYGER, DRENGE

Ny forskning viser, at rygning er en større trussel mod mandens potens end hidtil antaget. Rygerne har 60 pct. større risiko for at blive impotente. Problemet er, at cigaretterne stopper blod-karrene og dermed blodtilførslen til penis. - Det sker typisk for mænd i slutningen af 40'erne og begyndelsen af 50'erne, siger 1. reservelæge Børge Dandanell Thomsen fra Rigshospitalets Sexologiske klinik. (Zasha Sekjær, Ekstra Bladet 16.3 03)

Blodmængden i penis skal forøges mindst 20 gange for at give rejsning. Hvis du ryger, får du dårligere blodomløb, fordi blodkarrene trækker sig sammen, og blodårerne kalker til.

Med tiden kan du som ryger blive impotent, fordi der simpelthen ikke længere kan komme blod nok til svulmelegemerne i penis.

skriver 13. februar 2004:

RYGNING GØR MÆND IMPOTENTE

Ny britisk rapport påviser, at rygning ikke blot skader alle familiemedlemmer - tobakken kan også blokere for, at der overhovedet bliver en familie.

Rygning har langt større konsekvenser for forplantning, graviditet og børnesundhed, end man hidtil har antaget. Det viser en ny rapport, netop udgivet af den britiske lægeforening BMA.

Cirka 120.000 britiske mænd i alderen 30-50 år er impotente som følge af rygning.skriver 30. juni 2004:

RYGNING FARLIGERE END HIDTIL TROET

En stor britisk undersøgelse fastslår, at det koster 10 år af et
menneskes liv at ryge. Men gevinsten ved at kvitte tobakken er til
gengæld stor - selv i en høj alder. Over hver fjerde dansker ryger.Sakset fra Netdoktor.dk (27. august 2004)

RYGNING SKYLD I HJERTESYGDOM HOS YNGRE

Rygning er den absolut største risikofaktor for hjertetilfælde blandt yngre mennesker. Rygere i alderen 35-39 år har en risiko for at dø af hjertesygdomme, der er fem gange højere end ikke-rygere på samme alder. Det viser en stor befolkningsundersøgelse, der er foretaget i 21 lande fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Forskellen mellem rygere og ikke-rygere bliver mindre med alderen, fordi der kommer andre risikofaktorer til.
Meth, Politiken, 1. sektion, 2, 24.08.04.Sakset fra Netdoktor.dk (26. november 2004)

RYGETRANGEN ER ARVELIG

Trangen til at ryge ligger i generne viser ny hollandsk forskning, der er baseret på en undersøgelse af 16.000 tvillingepar og deres familier. Mens omgivelserne har stor betydning for om en person starter med at ryge, har arvelige forhold indflydelse på omfanget af cigaretter og styrken af afhængigheden. Sammenhængen mellem gener og rygevaner er meget sandsynlig, mener Philip Tønnesen, overlæge på lungemedicinsk Afdeling på amtssygehuset i Gentofte. "I leveren findes enzymer, der nedbryder medicin forskelligt hos forskellige mennesker. Man kan godt forestille sig, at denne variation i nedbrydning af nikotin kan indvirke på, hvor let folk bliver afhængige", siger han.
K. Skovmand, Politiken, 26-11-2004.Sakset fra Netdoktor.dk (10. juni 2005)

RYGNING KAN SKADE UFØDTE BØRNS ARVEANLÆG

Gravide kvinder, der ryger, har en større risiko for at føde et barn med kromosomale forandringer, og det kan betyde, at barnet har en større risiko for at få kræft senere i livet. Det viser en spansk undersøgelse, der er offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift JAMA. Undersøgelsen viste at rygerne havde en 3,5 gang øget risiko for at deres fosters celler havde strukturelle kromosomale forandringer sammenlignet med celler fra fostre, hvor moderen ikke røg. "Vi ved allerede, at stoffer i tobaksrøg giver DNA-skader, men det er skræmmende, at man kan se de genetiske forandringer hos det ufødte barn. De farlige stoffer i tobaksrøgen passerer fra moderen over i barnet og skader dets kromosomer" udtaler genetiker Joan Bentzen fra Kræftens Bekæmpelse, der forsker i tobak. I Danmark ryger 20 pct. af de gravide ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen.
Cancer.dk.
Sakset fra Netdoktor.dk (11. november 2005)

En enkelt cigaret om dagen tredobler risikoen for at dø af hjertesygdom

Blot man ryger 1-4 cigaretter om dagen, har man tre gange så stor risiko for at dø af en hjertesygdom, som hvis man slet ikke røg. Til sammemligning betyder et forbrug på 20 cigaretter om dagen, at man har fire gange så stor risiko for at dø af hjertesygdomme. Med andre ord har folk, der ikke ryger ret meget, næsten lige så stor risiko for at dø af hjertesygdomme, som storrygere. Det viser en norsk undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Tobacco Control. Forskerne har fulgt 43.000 personer fra midten af 1970'erne til 2002.

Undersøgelsen viser også, at risikoen for at dø af lungekræft ved et forbrug af 1-4 cigaretter stiger til det tredobbelte for mændenes vedkommende og det femdobbelte for kvindernes vedkommende. Mænd og kvinder, der ryger 20 cigaretter om dagen, har 25-30 gange større risiko for at dø af lungekræft i forhold til ikke-rygere, viser undersøgelsen.
 
Folkesundhed.dk
PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG
Medlem af Psykoterapeut Foreningen

PSYKE & SEX


LINKS

NETDOKTOR - Rygestop med Kvit.dk

Rygning og lungesygdom - Globalt Initiativ for KOL (rygerlunger)


SUNDHEDSGUIDEN har en stor side Om rygning
PSYKE & SEX

Printervenlig side

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: pige, dreng, NIKOTINAFHÆNGIGE, NIKOTIN, AFHÆNGIG, tobak, cigaretter, ryge, rygning, unge, børn, cigaret, BRYSTKRÆFT, LUNGEKRÆFT, KRÆFT, CANCER, rygerlunge, rygerlunger, rygestop, stop
Senest opdateret 2. september 2007