Underbevidst og ubevidst
Per, kan du svare mig på flg.:
Er det rigtigt, at det underbevidste og det ubevidste er det samme men, at det afhænger af sammenhængen man bruger ordene i? Noget kan være ubevidst i én. Men det underbevidste bruges, når man taler mere begrebsligt? Eller hür?

Hilsen Katja


Svar

Hej Katja

Det er jo sådan med definitioner, at de er nogen vi mennesker finder på, og vi har det jo med at finde på noget forskelligt nogen gange, så jeg vil ikke om disse to ord sige, at der er nogen helt fast definition. De bruges sådan lidt forskelligt af forskellige mennesker.

Men i min lidt ældre Psykologisk-Pædagogisk ordbog står der:

"Ubevidst: vedr. forestillinger, tanker, holdninger osv. som i øjeblikket ikke er bevidste, men som kan blive det; jf. underbevidst."

"Underbevidst: vedr. forestillinger og følelser som er fortrængt fra bevidstheden, men som alligevel påvirker bevidste reaktioner, sædvanligvis på en for individet selv uforklarlig måde; jf. ubevidst, fortrængning."

Så man kan f.eks. sige, at det er Ubevidst når vi tager skeen op til munden uden at tænke på det - men det er ikke noget man i daglig tale vil kalde en fortrængning.

Og vi kan måske kalde angsten for en stor hund Underbevidst, hvis der i vores tidlige liv har været ude en stor voldsom hund, vi var bange for, men som vi har glemt alt om.

Giver det mening for dig?

Du skal være velkommen til at skrive igen.

Med venlig hilsen

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG
Medlem af Psykoterapeut Foreningen

Psyke & Sex


Spørgsmål ???

Ja, det giver mening, det du siger - tak for svaret. Og jeg har selv mange gange lagt mærke til, at mennesker - psykologer inklusive - bruger ordene i flæng. Men hvordan er det? Det er vel Hr. Freud der 'opfandt' ordet ubevidst? Og så er det 'underbevidste' kommet på senere i sprogbrugen. Eller hvordan? Hvis du da kan svare - jeg ved det er et lidt krævende og svært spørgsmål.

Og hvordan med det ubevidste i din ordbogs definition - er det ikke hvad nogle (og hvem) vil kalde det før-bevidste?

Hilsen Katja-forvirret-ordkløver


Svar

Hej Katja-forvirret-ordkløver

Den var sværere end jeg kunne klare, så jeg spurgte min kloge squashmakker og kollega Ebbe Scheel Krüger om han kunne give et svar og det kommer her:

"Hej Per

Øh jo - og især jo til at hun da vist er en værre ordkløver.

Der er en lang version af "det ubevidstes historie" som hun må læse sig frem til i psyk. opslagsværker men her er så den korte:

Så vidt jeg ved, var filosoffen Schopenhauer den første, som brugte ordet "das unbewuste", som Freud tog til sig. Det blev så på dansk oversat som "Det ubevidste", (som rummer både Id´et - og Superegoet).

Sidenhen skelnede Freud (via at han opdagede dagsresterne betydning i drømme, samt alle de mange freudiansk "slip of the tongue"=spontane ting folk siger uden at tænke over det og lign. i hans "Hverdagslivets psykopatologi")

Imellem det førbevidste= det, som ligger lige under den vågne bevidsthedstærskel - og det egentlig Ubevidste, som var alle de gamle barndomserindringer og traumaer.

Og så kom Jung og sagde, at der er et lag endnu dybere nede "Det arketypiske", som er det virkelig ubevidste ubevidste.

"Underbevidstheden" kommer vist ikke fra Freud, men er et mere dagligdags udtryk, som har vundet indpas - fordi det er så godt og alle forstår det - og det svarer til Freuds "Førbevidste".

Kort sagt er det udtryk fra Psykoanalysen.

Som du ved, er vi gestaltterapeuter ikke så definitionsliderlige - og skelner blot mellem "det, som du er opmærksom på" - og "alt det, som du ikke er obs på" (og mener hermed såvel alt det der sker inde i os uden at vi er bevidste herom - som alt det, der sker udenfor os, som vi ikke sanser og oplever).

To be aware - or not to be aware. (At være opmærksom - eller ikke at være opmærksom.)

Freuds gloser er en del af hans ambitiøse projekt med at prøve at lave en videnskabelig metapsykologi - en abstrakt teorikonstruktion om personligheden, hvor han boltrer sig i sådanne mere eller mindre veldefinede begreber - som sidenhen er blevet omdefineret, igen og igen - og erstattet med andre osv.

Så ja - disse udtryk er lidt rodet og bruges i dag ret vagt og diffust, som hun ganske rigtigt peger på.

Hils hende og sig, at bortset fra ortodokse Freudianere og Jungianer er der vist ikke mange, der rigtigt bruger disse udtryk mere - på anden måde end den folkelige facon, hvori de nu er gledet ind i sproget.

Som gamle Franz From engang sagde: "Hvordan kan vi tale om det ubevidste uden at gøre det bevidst? - og når vi taler om det, er det så ubevidst?"

Udtrykket Opmærksomhed er bedre, for det dækker mere oplevelsen - hvorimod det ubevidste, det førbevidste og underbevisthed, Id´et, Arketypelaget osv. mere er teoretiske ord, som bruges til at prøve at forklare noget.

Håber du kan bruge ovennævnte

Joken i attachment illustrerer hvad der sker på overfladen - bevidstheden - og hvad der sker under overfladen (hvilket er yderst bevidst for ham - men ubevidst for hende.)

Hilsen Ebbe"

Så mange var Ebbes ord - den illustration han snakker om kan du se på denne side.

Ebbes hjemmeside er der en masse sider om diverse psykologistof.

Jeg håber det gjorde din forvirring lidt mindre.

Du skal være velkommen til at skrive igen.

Med venlig hilsen

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG
Medlem af Psykoterapeut Foreningen

Psyke & Sex

PSYKE & SEX

Printervenlig side

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT MPF & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord:
Senest opdateret 24. november 2008